Prof. Dr. Nathalie Roche, MD PhDCVPERSENNL
Dr. Nathalie Roche Prof. Dr. Nathalie ROCHE studeerde in 1992 af als Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam in Nederland. Daarna was zij gedurende twee jaar werkzaam als assistente (Plastische) Chirurgie in Nieuwegein, Gouda en Amsterdam. In 1994 startte zij met haar opleiding Plastische Heelkunde onder leiding van Prof. Dr. Stan Monstrey in het Universitair Ziekenhuis te Gent en behaalde in 2000 het diploma van Plastisch, Reconstructief en Esthetisch Chirurge. Zij werd benoemd tot fellow van het Collegium Chirurgicum Plasticum. Tevens legde zij het Europees examen Plastische Chirurgie af en werd fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Van 2001 tot begin 2004 was zij als voltijds staflid werkzaam op de afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, Nederland, waar zij zich verder bekwaamde in de kinder plastische chirurgie, hoofd- en halsreconstructies en craniofaciale chirurgie. Vanaf 2004 is zij voltijds werkzaam als Kliniekhoofd in de Kliniek voor Plastische Heelkunde in het Universitair Ziekenhuis te Gent. Zij maakte als chirurg deel uit van het team dat in 2011 de eerste succesvolle aangezichtstransplantatie uitvoerde in de Benelux en schreef in 2015 haar proefschrift "Face Off: Multidisciplinary Approach to Facial Transplantation". Sinds augustus 2018 is Dr Roche eveneens werkzaam in de Cosmed Kliniek in Bosch en Duin (NL). Zij is actief lid van de RBSPS, NVPC, NVEPC, EURAPS en NVSCA.

Prof. Dr. N. Roche is auteur en mede-auteur van meer dan 100 publicaties in diverse nationale en internationale beroepstijdschriften. Als spreekster geeft ze regelmatig voordrachten in België en Nederland en op internationale congressen. Zij is actief als vrijwilligster in missies naar ontwikkelingslanden, onder andere naar Indonesië, waar zij voornamelijk reconstructies uitvoert van aangeboren aangezichtsafwijkingen en brandwondenletsels.

Haar aandachtsgebieden zijn kinder plastische chirurgie, aangezichtschirurgie (esthetisch en reconstructief) en borstchirurgie (esthetisch en reconstructief).

Zij maakt deel uit van het Faciaal Centrum van het UZ Gent dat in 2020 werd opgericht om complexe reconstructies in het hoofd hals gebied multidisciplinair te benaderen.

Specialiteiten

Chirurgie bij gespleten lip en gehemelte

Prof. Dr. Roche heeft een speciale interesse en toewijding voor schisis chirurgie en heeft meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied. Zij is actief lid van het multidisciplinaire schisisteam in het Universitair Ziekenhuis Gent. In deze setting wordt totale, gepersonaliseerde zorg aangeboden aan schisis patiënten, beginnend bij prenatale counseling van de ouders en eindigend bij de laatste corrigerende ingrepen op volwassen leeftijd. Ieder jaar gaat zij in humanitaire setting naar ontwikkelingslanden om ook daar schisis operaties uit te voeren bij kinderen die geen toegang hebben tot reguliere zorg.

Kinder plastische chirurgie

Kinder plastische chirurgie wordt aangeboden in de gespecialiseerde setting van het Kinderziekenhuis "Prinses Elisabeth". Toegepaste ingrepen zijn bijvoorbeeld correctie van afstaande oren, behandeling van congenitale giant naevus, diverse aangeboren gelaatsafwijkingen en bloedvatafwijkingen.

Ooglid correcties

Hiertoe behoren correcties van bovenste en onderste oogleden. Meestal is dit om esthetische redenen. In bepaalde specifieke gevallen bij bovenste ooglidcorrectie is soms terugbetaling door de mutualiteit mogelijk. Bovenste ooglidcorrecties worden meestal uitgevoerd onder plaatselijke verdoving; onderste ooglidcorrectie vrijwel altijd onder algemene verdoving.

Neuscorrecties

Neuscorrecties zijn operaties die eveneens tot de specialiteit van Prof. Dr. Roche behoren. Zij voert deze ingrepen zeer regelmatig uit; de indicatie kan variëren van puur esthetisch tot reconstructief/functioneel. Voorbeelden hiervan zijn neusdeformiteiten na een ongeval, bij patiënten met schisis of bij patiënten met neus passage problemen. Prof. Dr. Roche voert ook correcties uit na eerder uitgevoerde neusoperaties. Alle neuscorrecties worden uitgevoerd onder algemene verdoving middels een open benadering; hierdoor zijn afwijkingen goed zichtbaar en kunnen precies gecorrigeerd worden.

Borstcorrecties (reconstructief en esthetisch)

Reconstructieve borstcorrecties zijn ingrepen die worden uitgevoerd ter correctie van aangeboren borstafwijkingen of afwijkingen na oncologische ingrepen op de borst. Er zijn vele mogelijkheden; hiervoor moet steeds individueel gekeken worden wat de beste optie is. Voor een borstreconstructie kan een prothese in aanmerking komen of lichaamseigen weefsel. In onze afdeling is een sterke voorkeur voor reconstructie met lichaamseigen weefsel om vele redenen zoals duurzaamheid, natuurlijk resultaat en minder complicaties op lange termijn.

Esthetische borstcorrecties zijn ingrepen die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds of ziektekostenverzekeraar. Hieronder vallen borstvergroting en borstlift.

Niet-chirurgische rimpelbehandelingen

Behandelingen door injecties met fillers en spierverslappend product zijn populaire esthetische niet-chirurgische behandelingen bedoeld om diepe gelaatsrimpels tegen te gaan of te corrigeren en om het gelaat te verfrissen. Deze behandelingen worden ambulant uitgevoerd; nadien kunnen de normale dagelijkse activiteiten hervat worden.

Contact

Voor afspraken in Belgie kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat in het UZ Gent, tel +32 9 332 32 78.
Voor afspraken in Nederland kunt u telefonisch contact opnemen met de SAM kliniek, Van der Palmkade 148, Amsterdam, tel +31 20261 46 88 of via www.samkliniek.nl
E-mail: info@nathalieroche.be

Links

www.vier.be/topdokters
www.gva.be/cnt/dmf20170404_02816964/maak-kennis-met-deze-4-nieuwe-topdokters
Lezing in de serie De Maakbare Mens door Dr. Nathalie Roche over de eerste aangezichtstransplantatie in de Benelux
www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/Plastische-heelkunde
www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/gezondheidsdossier/Schisis
www.schisis-cranio.nl
www.researchgate.net
www.samkliniek.nl
www.tessunlimited.nl
Copyright © 2024 Prof. Dr. Nathalie RochePowered by Mintyfresh Software Architects